Hedonizam jača organizam!
grafika u zaglavlju

Kako postati somelijer?

Ako pitate nekoga šta radi somelijer, vrlo verovatno je daće vam odgovoriti da je to osoba koja se bavi služenjem vina. Ipak, ovadefinicija nije ni manji deo zvanične definicije poslova koje obavljaprofesionalni somelijer ili somelije, odnosno sommelie, uzevši u obzir da jetermin direktno preuzet iz francuskog jezika.

Da bismo razumeli šta radi somelije, moramo se vratiti udaleku prošlost kada su osobe koje su bile zadužene za vođenje stoke upoljoprivrednim radovima na teritoriji Francuske nazivane ovako. Da, možda ćeto stvoriti zabunu, ali isti ovi vodiči stoke su kasnije avanzovali i dobilizadatak da brinu o prevoženju bogataša i njihovom prtljagu na francuskimdvorovima. Kako je istorija napredovala, tako je i somelijer dobijao na značajuu Francuskoj, pa su se oko 15. veka tako nazivani ljudi čija dužnost je bila dabrinu o bogatim vinskim podrumima na dvorovima širom ove zemlje, te da svojimgospodarima obezbede najbolja vina. Upravo tu i treba tražiti korene današnjimsomelijerima.

Postoji i tvrdnja da se posao somelijera može poistovetitisa čuvarima pehara koji se pominju još u 'Bibliji', ali su mnogi skloniji daizvor ovog zanimanja povežu sa Francuskom.

Šta radi somelije?

 

Suprotno uvreženom mišljenju, somelije nije zadužen samo dagostima nekog restorana preporučuje vino u skladu sa hranom koju konzumiraju injihovim zahtevima. Zapravo, on igra vrlo bitnu ulogu najpre u nabavci vina zaodređeni restoran u kome je zaposlen, te na taj način predstavlja sponu izmeđuproizvođača vina, sa jedne strane i onih koji ta vina treba da konzumiraju, tojest gostiju restorana, sa druge strane. On je, takođe u prestižnim svetskimrestoranima osoba koja ima vrlo značajnu ulogu, budući da vlasnici restoranaupravo profesiopnalnim somelijerima poveravaju i izradu vinske karte.

A sve pomenuteo, nije i čitav posao koji ovaj stručnjak zavina obavlja. Moramo napomenuti i to da profesionalni somelije neprekidno radina svojoj edukaciji, te da prisustvuje svim svetskim sajmovima gde se plasirajunova vina, kao i da vrši dokvalifikacije koje se odnose na proces spravljanjavina, tako da je on, praktično gledano u toku i sa apsolutno svim svetskiminovacijama u procesu proizvodnje vina.

Podrazumeva se da se pre stiacanja ovog zvanja upoznao sasvim sortama grožđa, te sa različitim vrstama vina, odnosno da je u potpunostiovladao kombinovanjem različitih vrsta vina sa određenim namirnicama, kako bigostima restorana omogućio potpuni užitak, te samim tim poboljšao imidžrestorana u kome obavlja svoj posao. Podrazumeva se da osoba koja se poslomsomelijea bavi profesionalno ima odlično razvijene veštine komunikacije, a kojese ne odnose samo na komunikaciju sa gostima, već i sa osobljem čitavogrestorana, a posebno sa kuvarima.

Kako postati somelijer?

 

Mnogi, da tako kažemo manje obavešteni ljudi smatraju da jedovoljno da osoba završi, obično kraći kurs za somelijera, kako bi mogla da sebavi ovim poslom. Međutim, istina je potpuno drugačija.

Zapravo, kurs za somelijera je samo temelj, a zatim svako kostekne ovo zvanje počinje ličnu edukaciju, ukoliko već nema određenopredznanje. Na prvom mestu se od profesionalnog somelijera očekuje visok nivoznanja tehnologije proizvodnje vina, odnosno adekvatna upoznatost sa brojnimsortama grožđa i vina koje se od njih proizvodi. Takođe, profesionalni somelijeje upoznat na najbolji mogući način sa pravilnim kombinovanjem namirnica ivina, kako bi se postigao što puniji ukus.

Podrazumeva se, na prvom mestu da je to osoba koja jezaljubljenik u vina, te da želi svoja znanja da podeli sa gostima restorana ukome je zaposlen.
Obično i jesu zaposleni u ekskluzivnim restoranima koji žele da na najboljimogući način ugode svojim gostima i tako im omoguće da uživaju u najboljimvrstama vina. Ponekad, profesionalni somelijer može da bude agažovan i odstrane proizvođača vina prilikom promocije određenih vrsta, kako bi svimposetiocima preneo svoje utiske o tom vinu.

No, bilo gde da je zaposlen, činjenica je da somelije moraneprekidno da nadoknađuje svoja znanja, ako želi da bude najbolji. Uz to, trebadodati i da je ovo zanimanje ne samo među traženijim na svvetskom nivou, već imeđu bolje plaćenim.

grafika u zaglavlju

Newsletter

Prijavom na AAH! newsletter postajete naš standardni član sa svim benefitima i popustima.

Molimo omogućite javascript-u da prihvati ovu formu

Vaši podaci neće biti zloupotrebljeni. Više informacija ovde